JD565

Piedziņas ass riepas tālsatiksmes pārvadātājiem

JD575

Piedziņas ass riepas reģionālajiem pārvadātājiem

JY701

Piedziņas ass riepas reģionālajiem pārvadātājiem